top of page
pexels-cottonbro-4778624.jpg
3-01.png

About Us & Irish Language

"Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine"

Alan is ainm dom agus thosaigh mé ag múineadh Gaeilge ar líne i mí Eanáir sa bhliain 2020. Ó shin, is iomaí na ndaltaí a tháinig chugam ag lorg cúnaimh ón nGaeilge agus bhí scoláirí eile a thosaigh ag foghlaim Gaeilge don chéad uair riamh. Pé scéal é, baineadh an-taitneamh as go dtí seo.

 

Cuireann roinnt suíomhanna ranganna agus acmhainní Gaeilge ar fáil ar líne ach is cosúil go bhfuil siad scaipthe ar líne gan comhsheasmhacht. Is í aidhm Mo Chuid Gaeilge na hacmhainní seo a chomhdhlúthú in aon ionad achomair amháin.

 

Ina theannta sin, tá sé beartaithe againn ranganna réamhthaifeadta a chur ar fáil a bhainfidh an torann a bhaineann le rang a dhéanamh le teagascóir. Ligeann an cumas gearrthóga réamhthaifeadta a cheannach le treoracha bileoga oibre agus feidhmiúlacht athsheinm don dalta an t-ábhar a athsheinn mar is toil leis go dtí go mbíonn siad sásta go dtuigeann siad an t-ábhar.

My name is Alan and I started teaching Irish online in January of 2020. Since then, there have been countless numbers of students who come to me seeking Irish assistance and others that have begun learning Irish for the very first time. Whatever the case it has been thoroughly enjoyable thus far.

There are many sites that offer Irish classes and resources online but they seem to be dispersed online with no consistency. The aim of Mo Chuid Gaeilge is to condense these resources into one concise location.

 

Furthermore, we intend to provide pre-recorded classes that remove the noise of carrying out a class with a tutor. The ability to purchase pre-recorded clips with worksheet walkthroughs and playback functionality allows the student to replay the content as they please until they are satisfied they understand the material.

bottom of page